Najmłodsi

Program Tiny Tots - Przeznaczone dla dzieci od trzeciego roku życia, program stanowi doskonałe wprowadzenie do nauki języka. Dzieci są dzielone na młodsze i starsze grupy aby minimalizować różnicę wieku w każdej grupie. Poprzez aktywne angażowanie młodych słuchaczy słowem, muzyką i kolorem, program pozwala dzieciom osłuchać się w rytmy i melodia języka, zbudować niebagatelny zasób słów i pozbyć się strachu funkcjonowania w środowisku angielskojęzycznym. Dobrze przygotuje dzieci do dalszej nauki, ułatwia naukę w szkole państwowej i jest bezcennym przygotowaniem dla dzieci planujących rozpoczęcie nauki w przedszkolach w krajach angielskojęzycznych. Interaktywne materiały do ćwiczenia w domu.

Program Starter - Program przejściowy z programu Tiny Tots na program dla starszych dzieci, lub samodzielny wstęp do nauki przeznaczony dla młodych słuchaczy w wieku 6 i 7 lat, dopiero rozpoczynających karierę szkolną. Program obejmuje dość szeroki zakres materiału, lecz nauka odbywa się praktycznie bez udziału słowa pisanego.

Program dla Dzieci - 6-cio poziomowy program dla dzieci od 7 do 12 lat. Program obejmuje duży zakres materiału, przystosowany na każdym poziomie do możliwości i zainteresowania rosnących dzieci.

Wybierz jezyk
Projekt Ostre Reklamy - Adamowski Michał, wykonanie Strony internetowe Nowy Targ - U Ciwersa